EXTRA FUSION MAKI

EXTRA FUSION MAKI

Price: 235.00 zł

Portion Size

  • 42 szt.